دریافت جدیترین اخبارکونگ فو اصفهان

captcha

سایر موارد

ورود
طراحی و اجرا از رضا نصیری 09396307016،انفورماتیک هیئت کونگ فو استان اصفهان

بهترین حالت نمایش سایت در مرورگر فایرفاکس می باشد

آدرس هيئت كونگ فو استان اصفهان:

 

اصفهان چهارباغ عباسی - چهارراه تختی - ضلع غربی مجموعه ورزشی17 شهریور

 

هیات  کونگ فو وهنرهای رزمی

 

تلفکس  ۰۳۱۳۲۲۰۹۸۹۱        نمابر:۲۲۳۸۲۹۲          کدپستی:۸۱۳۶۶۸۵۴۱۷
 
 
سامانه پیامک : 50002150013333
 
ايميل:center@kfesfahan.com
 
 
 
alt
 
alt
 
alt
 
 
alt
 
 
alt
 
alt
 
 
 
alt
alt
 
 
alt
 
 
alt

alt

alt

 

 

 

آدرس هيئت كونگ فو استان اصفهان:

 اصفهان چهارباغ عباسی-چهارراه تختی-ضلع غربی مجموعه ورزشی17   شهریور -هیات کونگ فو

تلفکس  ۰۳۱۱۲۲۰۹۸۹۱        نمابر:۲۲۳۸۲۹۲          کدپستی:۸۱۳۶۶۸۵۴۱۷
 
ايميل:center@kfesfahan.com
 
آدرس وب سایت رسمی:www.kfesfahan.com
 
روابط عمومي و انفورماتيك هيئت كونگ فو استان اصفهان

اصول ضربات پا PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط hamid   
يكشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۴

alt

 

تهیه کننده مسئول روابط عمومی هیات کونگ فو استان اصفهان
راهدان حمیدرضاسلطانیياد گيري ضربات پا استفاده از آنها نسبت به ضربات دست ،زمان و تمرين زيادي را ميطلبد و بيشتر رزمي كاران در مورده استفاده از پا ها دچارمشكل مي شود .بدين منظور براي آموزش ضربات پا بايد برنامه ريزي دقيق واصولي انجام شود تا همراهان نسبت به پيشرفت وآمادگي جسماني با يادگيري خطوط كانگ فو بر ضربات پا تسلط كافي نسبت به درجه(خط ) داشته باشد .
برنامهاي كه اين جانب در طول آموزش چند ساله تجربه كردهام براي آموزش ضربات پا به شرح زير مي باشد .
در اين برنامه براي هر خط از كانگ فو از خط۱تا خط ۴ضربات پا درنظر گرفته شده است تا همراهان در هر خط اصول صحيح اجراي ضربات پا را ياد بگيرند ووقتي همراه طبق اين برنامه آموزشي خط ۴ را به پايان رساند ديگر مشكلي درباره نحوه اجراي كلاسيك ضربات پا (اعم از مستقيم ،چرخشي ،پرشي وغيره...)نداشته باشد.
همه ي همراهان به اين نكته واقفند كه با پيشرفت همراه و تمرين زياد هر روز برقدرت و سرعت ضربات افزوده مي شود ولي اصول ضربات هميشه ثابت مي باشد وما در اين برنامه بيشتر آموزش اصول را در نظر گرفته ايم .
چون وظيفه ي اصلي يك مربي در بخش آموزش ضربات آموزش اصول صحيح تكنيكهاي و وظيفه ي بعدي بعهده ي خود همراه است كه با تمرين و تلاش برقدرت و سرعت ضربه ي خود بيفزايند . ولي اگر اصول تكنيك درست نباشد هر قدر هم يك همراه سعي و تلاش كند ضربه ي خوبي اجرا نخواهد شد .

ضربات پا


ضربات پا در كانگ فواز اهميت فوق العاده اي برخوردارندو يكي از بخشهاي اساسي تمرينات كانگ فو مي باشد يك كانگ فو كار بايد از پاهاي قوي ،سريع وكنترل شده برخردار باشد تا بدان پايه كه مانند دستها از پاها استفاده كند.
بطور كلي ضربات پا در كانگ فو به دو طريق استفاده مي شود:
۱-ضربت دفاعي يا سدكننده
 ۲- ضربات حمله اي يا نفوذي
نرمشهاي فكري (رواني)

دربيشترحركات و نرمشها فكرنيز دخالت دارد ولي نرمش فكري نرمشي است كه در آن جسم هيچ گونه حركتي ندارد وهر گونه حركت و نرمش در فكروروان انسان انجام مي شود و تمام حواس بدرون توجه دارند و در فكر وروان اين حركات و نرمشها انجام مي شوند .نرمشهاي فكري انواع زيادي دارد كه خارج از بحث ما دراين كتاب است يك نوع نرمش فكري ساده بطور مثال چنين است :
در حالت ذن داي نشسته ، در جاي ساكت و آرام چشمها را مي بنديم و تمام حواس خود را متوجه درون مي كنيم و حركتهاي نرمشي كه هر روزه در بايشگاه تمرين مي كنيم در فكرمان شروع به انجام دادن آنها مي كنيم و سعي مي كنيم تمام حركات را بطور احسن انجام مي دهيم .
 براي همراهاني كه اولين بار اين كار را انجام مي دهند شايد كمي سخت و عجيب با شد ولي با تمرين و شكيبايي رفته رفته انجام اين گونه نرمشها ي فكري آسان شده و در فكر و جسم احساس قدرت و نشاط خاصي مي شود .
با تمرين زياد و عميق شدن تمركز بروي حركات فكري مي توانيم بدون انجام حركات جسمي تمام نقاط بدن را گرم كنيم بطوري كه عرق بر پيشاني بنشيند وبدن آماده هرگونه حركت و مبارزه شود . با تمرين اين گونه نرمشها روح و جسم هماهنگي خاصي مي يابند و اعتماد به نفس عجيبي در انسان بوجود مي آيد ، كه قابل توصيف نيست .


نيست شرح اين سخن را منتها
پاره اي گفتم بداني پاره ها

مراحل نرمش :

حركات نرمشي در مرحله ي اول بايد مفصل ها را گرم كرده وآماده حركت كندو در مرحله ي دوم عضلات را گرم كرده و به كار اندازد و در مرحله ي آخر استخوانها كه تمام نيروها توسط آنها مهار مي شود و ستون بدن هستند زيرا در حالت عادي اولين آسيب ديدگي ها بشتر در مفاصل اتفاق مي افتد و بعد از مفاصل در عضلات و در مرحله ي آخر در استخوانها بوجود مي آيد .
پس حركات نرمشي بايد به ترتيب اين نقاط بدن را گرم كرده و آماده ي حركت و تمرين كند. در هنر رزمي كانگ فو اولين اصل قبل از ورود به نرمش يا حركت و تمرين تمركزحواس و آمادگي فكري براي انجام حركا ت مي باشد.همراهان بايد توجه داشته باشند اگر اصول نرمشي رعايت نشود هر كدام از حركات ورزشي شايد آسيب جدي به بدن وارد سازد كه جبران و بهبود آن ماه ها ويا سال ها طول مي كشد .
در بيشتر هنرهاي رزمي منظور از نرمش و حركات نرمشي آماده كردن بدن براي انجام حركات و فنون با قدرت و سرعت بدون آسيب ديدن بدن مي باشد. در كانگ فو علاوه بر موارد بالا منظور از نرمش بالا بردن روان تنفسي همراه (نفس سازي ) و توان قلبي (افزايش پمپاژ قلبي ) و به كار انداختن غدد داخلي براي بوجود آوردن نيروي برتر و حركت ها ي فكري در حركات نرمشي دسته جمعي به منظور تمركز حواس و هماهنگي كامل فكر و جسم مي باشد.
پس منظور ما از حركتهاي نرمشي در برنامه هاي تمريني فقط گرم كردن بدن نيست ، بلكه در هر برنامه ي نرمشي خيلي از موارد بايد رعايت شود تا فكر وجسم يك كانگ فو كار آنطور كه شايسته است ساخته شود . در هر جلسه تمريني بايد بعد از گرم كردن عمومي بدن از نرمش هاي ويژه اي براي بالا بردن آمادگي جسماني و پيشرفت همراهان نسبت به گذشت زمان و درجه ي همراهان استفاده شود. حركات نرمشي نبايد هميشه به يك شكل اجرا شود ، بلكه درهر جلسه تمريني نرمش هاي مختلفي انجام شود .
به طور مثال در بايشگاهي كه همراهان ۳ روز در هفته تمرين مي كنند ، ۱روز بيشتر برروي حركتهاي كششي (ايستاو دناميك ) كار شود در روزدوم برروي حركت هاي قدرتي بيشتر كار شود و بالا خره در روز سوم بيشتر بر روي حركات سرعتي كار شود .
و در بعضي از جلسات در طول ماه حا لات تركيبي اين حركت ها انجام شود تا همراهان به يك نوع حركات نرمشي عادت نكنند كه اين يك نواختي هم باعث افسردگي و سستي همراهان مي شود و هم باعث مي شود كه بعضي از نقاط بدن بيشتر كار كرده و تقميت شود يا در اثر كار كردن زياد حالت كوفتگي و گرفتگي وجود آيد و بعضي از نقاط بدن نيز چنان بهره اي از نرمش ها نمي برد . براي از بين بردن اين حالات بايدطبق برنامه دقيق از حركا ت نرمشي متنوعي استفاده شود . بطور كلي در برنامه حركات نرمشي روزانه اصول زير بايد رعايت شود :
 ۱ نرمش هاي ويژه براي آمادگي عمومي بدن (فكر و جسم انجام شود .
۲ حركات نرمشي ويژه اي براي آمادگي كمر و عضلات شكم انجام شود .
۳ حركات نرمشي براي آمادگي عضلات دست و پا انجام شود .
اين اصول سه گانه بايد هميشه در جلسات تمريني رعايت شود تا از آسيب ديدگي بدن جاو گيري شود . بعد از اين گونه حركتهاي نرم و اوليه ي بدن براي انجام نرمش هاي قدرتي و سرعتي
آماده شده و هيچ مشكلي از نظر نرمشي و گرم كردن بدن بوجود نمي آيد.
البته همراهان عزيز توجه داشته باشند ما در برنامه ريزي جلسات هفتگي فقط حركت هاي نرمشي را نوشتيم و اگر بخواهيم برنامه ريزي كلي براي كاركردن در بايشگاه را بنويسيم بايد به نكات ديگري نيز توجه داشته باشيم ، بطور مثال (آموزش تكنيك – آموزش ضربات پا – آموزش مبارزه – بدنسازي رزمي و ...)
نمونه اي از جلسات تمريني هفتگي براي همراهان بطور ساده چنين است :
روز اول :
بعد از حركات نرمشي آموزش تكنيك و اجراي تكنيك (روزتكنيك)

روز دوم :
بعد از حركات نرمشي آموزش ضربات پا (روزضربات )

روز سوم :
بعد ازحركات نرمشي آموزش مبارزه و بدن سازي رزمي (روز مبارزه )

اين برنامه براي ۳روز تمرين درهفته بطور كلي طرح ريزي شده است .

توجه :
در برنامه هاي نرمشي بايد بخشي از حركات را در حالت دو (دويدن)انجام دهيم كه بهترين نرمش بدن خصوصا قلب ،دويدن مي با شد.

حرکات نرمشی هررشته ورزشی نسبت به نوع حرکات و تکنیکها ی آن رشته ورزشی طرح ریزی می شود و عواملی مانند گرمی و سردی هواونوع تغذیه ،محیط تمرین ( سرپوشیده یا هوای آزاد ) بروی برنامه ی ورزشی تاثیر زیادی دارد .
در هنر کانگ فو تو آ این مورد بطور عمیق ودقیق بررسی شده است واز نظر علم فیزیولوژی بدنی نرمشهاوحرکاتی انتخاب شده که باعث تقویت عمومی بدن (عضلات ،مفاصل ،استخوانها ودستکاهای داخلی بدن ) شده واز آسیب دیدگی آنها جلوگیری می کند.
حرکات نرمشی که در هنر کانگ فو ارائه شده است باعث هماهنگی اعصاب وعضلات به بهترین حالت شده و آمادگی جسمانی را به حد اعلای می رساند.

تغذیه در کانگ فو:
چون حرکات ورزشی یا به طورحرکت در بدن و رابطه مستقیم با سوخت و ساز بدن (تغذیه ) دارد، مختصری در باره تغذیه همراهان آن طور که می توانم و تجربه کردم بطور ساده و مفید
برای همراهان می نویسم :
بحث تغذیه در ورزش خیلی مهم است ، متاسفانه بیشتر ورزشکاران به این مسئله توجه کافی ندارند و یا دچارافراط و تفریط در تغذیه می با شند .
بعضی از داروهای نیرو زا و بعضی ازمکمل های غذایی خود سرانه استفاده می کنند و غافل از اثرات سوء این داروها و مکملهابر روی بدن انسان می باشند ، این حقیقت را باید بدانیم که یک ورزشکار خوب و سالم کسی است که با تغذیه سالم و طبیعی بر قدرت وسرعت خود بیفزاید نه با داروهای نیروزا و غیره که ضایعات جبران ناپذیری بر بدن انسان وارد می سازد.
تغذیه خوب پر خوری نیست بلکه به اندازه خوردن است
یک همراه طریقت دانایی باید از حداقل هزینه وامکانات بطور مطلوب استفاده کند و تغذیه خوب وسالمی داشته باشد تا از آسیب دیدگی عضلات و مفاصل بدن در اثر کمبود مواد معدنی وویتامین ها و ... جلوگیری کند .
روش ساده ای که استادان بیان کرده اند واین تجربه کرده ام در حد توان خود برای همراهان می نویسم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .
در هر فصل از میوه ها و سبزیجات آن فصل بطور مفید استفاده کنیم . از سبزیجات تازه و سالم استفاده کنیم
خوردن کلم، کاهو،هویچ ، گوجه فرنگی در تامین فیبر های غذایی و مواد معدنی وویتامین ها تاثیر زیادی در بدن دارد و سعی کنیم در برنامه غذایی هر روز مقداری سیر بهمراه غذا خورده شود .
صبحانه نقش مهمی در تغذیه ی سالم دارد باید در صبحانه ها از شیر استفاده کنیم .
خوردن چند عدد خرما بهمراه شیر خیلی مفید می باشد . در صبحانه نیز از تخم مرغ استفاده کنیم ، بصورت آب پز بهتر می با شد.
اگر در کنارتغذیه معمولی خودمان موارد بالا را رعایت کنیم با رعایت این بیت از فرهنگ ایرانی درباره تغذیه :


نه چندان بخور که از دهانت برآید

نه چندان که از ضعف جانت برآیدهیچ کمبودی برای یک همراه از نظر تغذیه بوجود نمی آید .
موارد بالا نتیجه ی سال ها تجربه می با شد .
به همراهان ورز شکاران عزیز بعنوان دوست و یک همراه یاد آوری می کنم که هیچ وقت در دام داروهای نیروزا ومکملهای غذایی نیافتند که باعث ضرر جانی جبران نا پذیری می شود.
البته مکملهای غذایی برای کسانی که اسیب دیدگی دربدن خود دارند با نظر پزشک معالج خیلی مفید می -باشد وباعث ترمیم و بهبود سریع اسیب دیدگی می -شود. اما فقط به تجویز پزشک در طول مدت زمان درمان.
متاسفانه بیشتر نوجوانان و جوانان در اثر عدم آگاهی در دام بعضی از سودجو یان وشهرت طلبان می افتد و کور کورانه از مکملهای غذایی وداروهای نیروزا استفاده می کنند ولی چند سالی طول نمی کشد که پشیمان میشوند (در اثر عوارض و بیما ریهای قلبی و غیره) ولی دیگر پشیمانی سودی ندارد ،بخاطر دو سه سال خود نمائی وناآگاهی باید درد ورنج سختی را تا آخر تحمل کنند واز ورزش ومیادین ورزشی دورمی افتند و بیشتر این افراد حتی توانائی انجام دادن حرکتهای سبک را هم از دست می دهند که بزرگان گفته اند:
جوانان باطل اندکی است وحق همیشگی است
واین وظیفه همه مربیان واساتید محترم ورزشی است که به ورزشکاران در باشگاها این نکات و مطالب را بطور دقیق وکا مل بیان کنند ونوجوانان و جوانان عزیزرا آگاه سازند.
شهرت و مقام چیزی نیست که بخاطر آن زندگی انسان ها را به خطر انداخته و باعث بیماری نوجوانان و جوانان شد . که در فرهنگ ایرانی این چنین آمده است ای همراهان :

چشم روشن ساز از اندیشه ها
کارها بین ز ابتدا تا انتها
عاقلی جز پیش بینی بیش نیست
وای آن گو عاقبت اندیش نیست

پس ای همراهان بهوش باشیم و بکوشیم تا با تغذیه سالم از مواد طبیعی همیشه سالم و ورزشکار باشیم .


تهیه کننده مسئول روابط عمومی هیات کونگ فو استان اصفهان
راهدان حمیدرضاسلطانی

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶
 

حاضرین در سایت

 3 مهمان حاضر

رئیس هیئت

sms دریافت کنید !!!

جهت دریافت جدیترین اخبار و رویدادهای کونگ فو در ایران و به خصوص اصفهان نام و نام خانوادگی به همراه سبک را به شماره 50002150013333 ارسال فرمایید

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز84
mod_vvisit_counterدیروز138
mod_vvisit_counterاین هفته403
mod_vvisit_counterهفته گذشته1570
mod_vvisit_counterاین ماه1431
mod_vvisit_counterماه گذشته5643
mod_vvisit_counterکل بازدیدها321391

در 20 دقیقه گذشته : 3
آی پی شما : 54.81.68.237
,
امروز : 16 تیر 1394

متافیزیک

رویدادهای در پیش

 
مسابقات کونگ فو قهرمانی استان اصفهان انتخابی کشوری دربخش آقایان 16 مرداد ماه برگزار میگردد
 
 
مسابقات کونگ فو قهرمانی استان اصفهان انتخابی کشوری دربخش بانوان 15 مرداد ماه برگزار میگردد
 

ثبت نام دوره مربیگری درجه 3 هیات کونگ فواستان اصفهان هماهنگی 03132209891

 
 
 

 

آگهی

تصاویر برگزیده

ارتباط با مدیر سایتwww.javascriptkit.net